hack cf
hack cf
HĐH Chạy Modz: Windows XP, Vista, Windows 7
Phát hành: 14/02/2013 (Update 10/05/2014)

Quy Định Hack: Chỉ Hack Được Với Card Vcoin - Viettel Mệnh Giá 50.000 và 100.000 VNĐ

Sau Khi Hack: Thẻ 50K= 8.000 Vcoin, 900.000 GP

Sau Khi Hack: Thẻ 100K= 30.000 Vcoin 1TR5 GP

Sử dụng: Vcoin có thể chuyển khoản

Vcoin GP dùng cho Game CF (Crossfire)

Thời Gian Hoàn Thành: Từ 3 Đến 5 Phút
Tỷ Lệ Thành Công: 98.6% đến 100%

        

hack cf
hack zing xu

hack cf

HĐH Chạy Modz: Windows XP , Vista , Windows 7
Phát hành: 14/02/2013 (Update 10/05/2014)
Quy Định Hack: Chỉ Hack Zing Xu Được Với Thẻ Vcoin - Viettel Mệnh Giá 50.000 và 100.000 VNĐ
Sau Khi Hack: Thẻ 50.000 = 4000 Xu

Sau Khi Hack: Thẻ 100.000 = 9000 Xu

Sản dụng: Xu dùng cho tất cả các Games do Vinagame phát hành
Thời Gian Hoàn Thành: Từ 3 Đến 5 Phút
Tỷ Lệ Thành Công: 98%đến 100%

hack cf

hack cf
hack cf
HĐH Chạy Modz: Windows XP , Vista , Windows 7
Phát hành: 14/02/2013 (Update 10/05/2014)
Quy Định Hack: Chỉ Hack Được Với Thẻ Vcoin - Viettel Mệnh Giá 50.000 và 100.000 VNĐ

Sau Khi Hack: Thẻ 50K= 8.000 XU

Thẻ 100K= 25.000 XU (1 vật phẩm wow vũ khí ngẫu nhiên +12 )

Sản dụng: XU dùng cho Game Gunny 2

Thời Gian Hoàn Thành: Từ 3 Đến 5 Phút
Tỷ Lệ Thành Công: 97% đến 100% Tùy mạng
hack cf
hack cf

    Hack Vcoin VTCid 2014 hack cf

 

HĐH Chạy Modz: Windows XP , Vista , Windows 7
Phát hành: 14/02/2013 (Update 10/05/2014)

Quy Định Hack:Chỉ Hack Được Với Thẻ Vcoin - Viettel Mệnh Giá 50.000 và 100.000 VNĐ

Sau Khi Hack: Thẻ 50.000 = 3000 Vcoin

Sau Khi Hack: Thẻ 100.000 = 8000 Vcoin

Sử dụng: Vcoin chuyển khoản. Dùng thanh toán sử dụng cho tất cả

các sản phẩm và dịch vụ, Games của VTC phát hành

Thời Gian Hoàn Thành: Từ 3 Đến 5 Phút
Tỷ Lệ Thành Công: 100%

 

hack cf

 

 

hack cf
hack cf
hack cf

    Hack Audition 2014 - Vcoin DEN hack cf

 

HĐH Chạy Modz: Windows XP , Vista , Windows 7
Phát hành: 14/02/2013 (Update 10/05/2014)
Quy Định Hack: Chỉ Hack Được Với Thẻ Vcoin - Viettel Mệnh Giá 50.000 và 100.000 VNĐ

Sau Khi Hack: Thẻ 50K= 3000 Vcoin, 10.000.000 DEN

Sau Khi Hack: Thẻ 100K= 8000 Vcoin 10.000.000 DEN

Sản Phẩm: Vcoin có thể chuyển khoản

Vcoin DEN dùng cho Game Audition

Thời Gian Hoàn Thành: Từ 3 Đến 5 Phút
Tỷ Lệ Thành Công: 97%đến 100%

 

hack cf

 

hack cf
hack cf
hack cf

    Hack Fifa Online 2 - Vcoin + LP hack cf

 

HĐH Chạy Modz: Windows XP , Vista , Windows 7
Phát hành: 14/02/2013 (Update 10/05/2014)
Quy Định Hack: Chỉ Hack Được Với Thẻ Vcoin - Viettel Mệnh Giá 50.000 và 100.000 VNĐ

Sau Khi Hack: Thẻ 50K= 2000 Vcoin, 5TR LP

Sau Khi Hack: Thẻ 100K= 5000 Vcoin 10TR LP

Sản Phẩm: Vcoin có thể chuyển khoản

Vcoin LP dùng cho Game Fifa Online 2

Thời Gian Hoàn Thành: Từ 3 Đến 5 Phút
Tỷ Lệ Thành Công: 97%đến 100%

 

hack cf